برچسب: اتریش
31 مطلب

اتریش میزبان کانال مالی ایران و اروپا می‌شود

سرانه ۱۴۲ متر مکعبی مصرف آب در ایران

ایران و اتریش با تحریم‌های آمریکا مقابله می‌کنند

او‌ام‌وی اتریش به فعالیت‌های خود در ایران خاتمه می‌دهد