برچسب: ارز بانکی
42 مطلب

یورو، پوند و ۱۸ ارز دیگر افزایش یافتند

لیر و ۱۷ ارز دیگر ارزان شدند

نرخ لیر و ۲۱ ارز دیگر بالا رفت

کاهش قیمت لیر ترکیه و ۲۱ ارز دیگر

نرخ ارزهای بانکی اعلام شد / کاهش بهای لیر

رشد نرخ ۱۹ ارز بانکی

کاهش قیمت ۱۸ ارز بانکی

قیمت ۳۳ ارز کاهش یافت

کاهش نرخ ۱۳ ارز بانکی

کاهش نرخ ۲۶ ارز بانکی

کاهش قیمت ۲۵ ارز بانکی

افزایش نرخ ۱۳ ارز بانکی

کاهش نرخ ۲۳ ارز بانکی

بهای ۲۷ ارز بانکی افزایش یافت