برچسب:

اصل ۴۴

11 مطلب

سهام دو شرکت دولتی واگذار می‌شود

لزوم بازنگری در اجرای خصوصی‌سازی

دولت اصل ۴۴ را در سال ۹۷ شفاف‌تر اجرا کند

مازاد سهام عدالت به دولت برمی‌گردد

ادغام و تفکیک