برچسب:

افق کوروش

5 مطلب

برنامه افق کوروش برای استخدام دو هزار نفر از فرزندان بازنشستگان عزیز، ارزشمند و خداپسندانه است

تفاهم‌نامه استخدام دو هزار نفر از فرزندان بازنشستگان کشوری در افق کوروش

ثبت نام وام 800 میلیون تومانی بدون بهره برای مالکین تجاری در سراسر کشور (محدود)