برچسب: اقتصاد آلمان
13 مطلب

اقتصاد آلمان با رکود عمیق روبرو می‌شود

وضعیت اقتصاد آلمان به مرز هشدار رسید

کاهش محسوس تورم آلمان

نرخ تورم آلمان به ۲ درصد رسید

رشد اقتصاد آلمان به پایین‌ترین سطح ۵ سال گذشته رسید

شکوفایی اقتصادی آلمان ادامه دارد

سیاست‌های اقتصادی دولت آلمان در دوران مرکل