برچسب: امام زمان
1 مطلب

انتساب جمله «امام زمان (عج) هم قابل نقد است» به رئیس جمهور، کذب محض است