برچسب: انتخابات اتاق
39 مطلب

بررسی آرای انتخابات اتاق بازرگانی

بخش‌خصوصی ثابت کرد به ادامه شرایط امید دارد

جهانگیری در انتخابات اتاق بازرگانی تهران (عکس)

محمدرضا بهزادیان در انتخابات اتاق حاضر شد

۲۷۴ نفر در یک ساعت اول انتخابات اتاق تهران رای دادند / ١۴ هزار و ٩٠٠ نفر حق رای دارند

علینقی خاموشی هم در انتخابات رای داد

اسدالله عسگراولادی در انتخابات اتاق رای داد