برچسب:

انرژی‌های تجدیدپذیر

36 مطلب

نصب۷۰۰ مگاوات نیروگاه ­تجدیدپذیر در کشور

بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران انرژی‌های تجدیدپذیر

ظرفیت نصب شده انرژی‌های نو کشور به ۶۶۰ مگاوات رسید

صرفه جویی در مصرف آب با توسعه انرژی‌های نو

اوج مصرف برق در مدار ۴۸ هزار مگاوات

ظرفیت نصب شده انرژی‌های نو کشور به ۶۳۷ مگاوات رسید

ابلاغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های برق‌آبی کوچک