برچسب: اوراق تسه
9 مطلب

وضعیت اوراق تسهیلات مسکن در روزهای پایانی سال

افت چشمگیر در قیمت اوراق خرید مسکن (تسه)

کاهش بهای اوراق تسهیلات مسکن

هزینه ۱۴.۵ میلیونی برای وام ۱۰۰ میلیونی مسکن