برچسب: بازار موبایل
53 مطلب

قیمت موبایل واقعا کاهش یافت؟

خرید و فروش موبایل نصف شد

موبایل گران شد

قیمت موبایل تا ۲ ماه دیگر ۲۰ درصد ارزان می‌شود

قیمت موبایل ارزان شد / ارزانی موبایل ادامه‌دار است

گوشی موبایل ارزان می‌شود؟

١١٩٢ میلیارد تومان گوشی در حصر!

چرا گوشی ارزان نمی‌شود؟

چرا قیمت موبایل دوباره گران شد؟