برچسب:

بدهکار بانکی

5 مطلب

بزرگترین اَبَربدهکار بانکی دستگیر و به کشور بازگردانده شد

بدهکار 20 هزار میلیاردی سیستم بانکی/ اسپانسری که پارسال 20 هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت جذب کرد

رشد بدهی بزرگترین بدهکار بانکی