برچسب:

بدهکار بانکی

11 مطلب

نفر دهم لیست ابربدهکاران بانکی پای میز محاکمه/ ۵ بانک، شاکی پرونده

جعبه سیاه بدهکاران بانکی/ سرنوشت دانه‌درشت‌های بانکی به کجا ختم شد؟

بزرگترین اَبَربدهکار بانکی دستگیر و به کشور بازگردانده شد

بدهکار 20 هزار میلیاردی سیستم بانکی/ اسپانسری که پارسال 20 هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت جذب کرد

رشد بدهی بزرگترین بدهکار بانکی