موضوعات داغ:
برچسب: بدهکار بانکی
5 مطلب

بزرگترین اَبَربدهکار بانکی دستگیر و به کشور بازگردانده شد

بدهکار ۲۰ هزار میلیاردی سیستم بانکی/ اسپانسری که پارسال ۲۰ هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت جذب کرد

رشد بدهی بزرگترین بدهکار بانکی