برچسب: بدهکار بانکی
4 مطلب

بدهکار ۲۰ هزار میلیاردی سیستم بانکی/ اسپانسری که پارسال ۲۰ هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت جذب کرد

رشد بدهی بزرگترین بدهکار بانکی