برچسب: بزرگراه
17 مطلب

اخطار به خودروهای ساکن در بزرگراه

زمان الکترونیکی شدن پرداخت عوارض در آزادراه‌ها

تکمیل‌ بخش دیگری از کریدور ترانزیتی شمال-‌جنوب

چند کیلومتر آزادراه در کدام استان‌های ایران وجود دارد؟

مراسم تغییر نام بزرگراه نیایش به بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

۵ بزرگراه به آزادراه تبدیل می‌شوند

  1. 1
  2. 2