برچسب:

بنگاه‌داری

10 مطلب

نیروهای نظامی بنگاه‌داری نمی‌كنند

سیاست‌های جدید بانکی وزارت اقتصاد

خودمانی‌سازی «شستا» آغازگر نابودی اموال بیمه‌شدگان

روند فروش اموال مازاد بانک‌ها ضعیف است

موانع خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری

واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بورس انجام شود

دولت مجاب شده از بنگاه‌داری خارج شود