خودروهای مونتاژی سامانه یکپارچه خودرو قیمت خودرو عرضه اولیه
برچسب:

بوی بد تهران

3 مطلب

واکنش شهرداری به بازگشت بوی نامطبوع به تهران

منشاء بوی بد تهران مشخص شد