برچسب:

بیانیه

4 مطلب

پوزش می‌طلبیم / تحت فشار و توصیه‌ای برای کتمان واقعیت نبودیم

بیانیه رسول خادم پس از اتفاقات اخیر