برچسب:

بیماران خاص

7 مطلب

3 تن پانسمان بیماران پروانه‌ای گم شد؟!

بیماران خاص پول دارو ندارند

بیماران خاص به‌تدریج از بازار کار حذف می‌شوند