برچسب:

بیمه کارگران

17 مطلب

شوک بد به کارگران/ خداحافظی با بیمه بیکاری کارگری

چند نفر از کارگران متروپل بیمه بودند؟

حق بیمه کارگران در ۱۴۰۱ چقدر است؟

کارگاه‌های کوچک معاف از بیمه شدند

کارگران ساختمانی بیمه می‌شوند

حل مشکل بیمه بیکاری کارگران خانه نشین در سال جدید

یارانه بیمه کارگری در جیب پولدارها

کارگران ساختمانی هم بیمه می‌شوند

  1. 1
  2. 2