برچسب:

بیکار

5 مطلب

سهم ۵۳ درصدی دهه شصتی‌ها از بیکاری

«موقتی بودن شغل»اولین عامل بیکارشدن شاغلان

گره‌ها را باید از زندگی مردم باز کنیم

آمار ربیعی خوشبینانه است/ ۱۱ میلیون بیکار داریم