برچسب: بی‌سوادی
5 مطلب

وجود ۷ میلیون کم‌سواد در ایران

سرعت پیشرفت علمی ایران افزایش یافت