برچسب:

ترافیک پایتخت

5 مطلب

واکنش به ترافیک امروز تهران / پیشنهادهایی درباره اجرای قرنطینه در کشور

چرا ناگهان بزرگراه‌های تهران ترافیک شد؟