برچسب:

تعرفه پزشکی

4 مطلب

نرخ ویزیت پزشکان در سال جاری / سهم مردم در پرداخت قیمت‌های جدید

لزوم تسریع در تصویب تعرفه پزشکی سال ۹۷

ارسال تعرفه‌های پزشکی پیشنهادی ۹۷ به دولت