برچسب: تعرفه پزشکی
2 مطلب

لزوم تسریع در تصویب تعرفه پزشکی سال ۹۷

ارسال تعرفه‌های پزشکی پیشنهادی ۹۷ به دولت