برچسب: تولید قطعات
2 مطلب

دستور وزیر صنعت برای تامین قطعات خودروسازان

چند درصد از هر خودرو چینی، تولید داخل است؟