برچسب: تولید ناخالص داخلی
61 مطلب

کاهش ۹ درصدی بدهی خارجی کشور

عملیات ذوب کوه یخ‌ بدهی چین

پایش بهارانه تولید ناخالص داخلی

رکوردشکنی اقتصاد هلند

سهم صنعت از سفره GDP