برچسب: تولید ناخالص داخلی
65 مطلب

بدهی کشورهای اروپایی کاهش یافت

زیرساخت‌های قدرتمند بانک صادرات ایران پل عبور از محدودیت‌ها است

بدهی جهانی ۲.۲۵ برابر تولید ناخالص داخلی شد

افت شدید رشد اقتصاد ترکیه

کاهش ۹ درصدی بدهی خارجی کشور

عملیات ذوب کوه یخ‌ بدهی چین

پایش بهارانه تولید ناخالص داخلی

رکوردشکنی اقتصاد هلند