برچسب:

تک نرخی شدن ارز

10 مطلب

دلار تک نرخی می‌شود؟

سیاست ارز دونرخی ادامه دارد / تامین 12 میلیارد ارز نیمایی برای واردات

احتمال کمبود منابع ارزی در صورت ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی

سرنوشت تک‌نرخی کردن ارز چه می‌شود؟

اظهارنامه‌های گمرکی بازبینی می‌شود

انباشت مواد اولیه در گمرک

قیمت ارز در بازار موازی حباب دارد