برچسب:

ثروتمندان

15 مطلب

ثروتمندانی که با کرونا ثروتشان بیشتر شد

ثروتمندترین افراد هر کشور در سال ۲۰۱۹

مطالبه 5100 شاکی از شرکت‌های لیزینگی خودرو / تضمین سپرده سپرده‌گذاران

دیوار کج یارانه به ثروتمندان تا کجا بالا می‌رود؟

روش جالب فرار مالیاتی ثروتمندان جهان

کاهش ۲۵ درصدی فاصله فقیر و غنی در ایران

مدارسی که مدیران آینده ایران را تربیت می‌کنند

بازگشت معلم سر خانه‌ها به خانواده‌های متمول

حذف یارانه خانوارهای غیرنیازمند با قوت ادامه دارد