برچسب:

جانباختگان کووید 19

285 مطلب

آمار کرونا در ایران ۱۲ آذر ۱۴۰۰ / شمار جانباختگان از ۱۳۰۰۰۰ نفر گذشت

آمار کرونا در ایران اول آذر ۱۴۰۰ / جانباختگان روزانه کرونا ۲ رقمی شد

  1. 1
  2. 2
  3. 19