برچسب:

جانباختگان کووید 19

283 مطلب

آمار کرونا در ایران ۱۲ آذر ۱۴۰۰ / شمار جانباختگان از ۱۳۰۰۰۰ نفر گذشت

آمار کرونا در ایران اول آذر ۱۴۰۰ / جانباختگان روزانه کرونا ۲ رقمی شد

آمار کرونا در ایران ۳۰ آبان ۱۴۰۰ / شناسایی ۴۳۴۰ مبتلای جدید

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 19