برچسب:

جرایم مالیاتی

21 مطلب

فعالیت بیش از ۲ میلیون کارتخوان قطع شد

جرایم معوقات مالیاتی بخشیده می‌شود

جزئیات بخشودگی جرایم مالیاتی

نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی مشخص شد

بخشودگی جرائم مالیاتی در روزهای شیوع کرونا / پرداخت نقدی سهمیه بنزین نوروز به مردم

نحوه محاسبه جرایم مالیاتی صاحبان مشاغل

معادل نصف بودجه کل کشور معوقات مالیاتی داریم

بخشودگی 100 درصد جرایم مالیاتی تکرار نمی‌شود

شرایط جدید بخشودگی جرایم مالیاتی

شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی اعلام شد

تصمیم جدید درباره تقسیط و بخشودگی مالیاتی

  1. 1
  2. 2