برچسب: جمعیت
10 مطلب

یارانه برخی به اشتباه حذف شده است

نیمی از بیکاران کشور متولدین دهه ۶۰ هستند

جمعیت ٠-١۴ ساله تا سال ١۴١۵ کاهش خواهد یافت

دنیا به‌سمت سالمندی حرکت می‌کند

ایران ۱۴۳۰ چه جمعیتی دارد؟