برچسب:

جمعیت

13 مطلب

شوک جمعیتی در راه است

تغییر جمعیت کشورها تا 100 سال آینده

تعداد سالمندان در کدام استان‌ها بیشتر است؟

یارانه برخی به اشتباه حذف شده است

نیمی از بیکاران کشور متولدین دهه ۶۰ هستند

جمعیت ٠-١٤ ساله تا سال ١٤١٥ کاهش خواهد یافت

دنیا به‌سمت سالمندی حرکت می‌کند

ایران ۱۴۳۰ چه جمعیتی دارد؟