برچسب:

حباب ارز

3 مطلب

کاهش نرخ ارز ادامه می‌یابد

به جای حباب، بالن ارزی داریم!

تخلیه حباب نرخ ارز چه‌زمانی است؟