برچسب:

حداقل حقوق

98 مطلب

چرا حقوق بازنشستگان کامل واریز نشد؟

تاثیر افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران بر معیشت مردم

افزایش ۱.۵ میلیونی حقوق کارگران لغو می‌شود؟

حقوق سربازان در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده چقدر است؟

حداقل حقوق سال آینده تعیین شد!

خبر خوب برای کارگران/ حداقل حقوق به ۶ میلیون می‌رسد؟

حداقل حقوق در سال آینده ۵.۵ میلیون تومان خواهد بود

حقوق کارگران به ۶ میلیون تومان می‌رسد؟

افزایش ۶۰ درصدی حقوق سال آینده! / حداقل حقوق ۲ میلیون زیاد می‌شود؟

حذف ارز ترجیحی اثر تورمی ندارد / تورم سال ۱۴۰۱ کاهشی خواهد بود

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 7