برچسب:

حراج

4 مطلب

حراج اوراق بدهی دولتی در بازار بین‌بانکی برگزار می‌شود

یک حراج پایان فصل ویژه در بادی اسپینر