برچسب:

حقوق نجومی

12 مطلب

حقوق ۶۰ میلیونی مدیران غیرمتخلف

حقوق‌ بگیر نجومی در دولت نداریم

چند کارمند دولت حقوق نجومی‌ می‌گیرند؟

۲۴۱ مدیر دولتی حقوق نجومی دریافت می‌کنند

راهکار یک نماینده برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی

کدام پزشکان نجومی بگیر هستند

ضرر مالی کشور در صورت نبود برجام

همکاری مشترک دیوان محاسبات با سازمان اطلاعات سپاه