برچسب:

خانه خالی

12 مطلب

مالکان بیش از ۵ واحد مسکونی، مشمول مالیات دو برابری می‌شوند

مجلس علیه بانک‌ها / بانک‌ها چند خانه خالی دارند؟

بیشترین خانه‌های خالی تهران کجاست؟

۹ میلیون خانه تا ۱۰ سال آینده نیاز داریم

کمبود خانه‌های ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی در تهران

افزایش 2.5 برابری خانه‌های خالی طی ۱۰ سال

بازار مسکن ظرفیت افزایش قیمت را ندارد