برچسب:

خانه خالی

7 مطلب

بیشترین خانه‌های خالی تهران کجاست؟

۹ میلیون خانه تا ۱۰ سال آینده نیاز داریم

کمبود خانه‌های ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی در تهران

افزایش 2.5 برابری خانه‌های خالی طی ۱۰ سال

بازار مسکن ظرفیت افزایش قیمت را ندارد