برچسب:

خزر

8 مطلب

هفت پیشنهاد ایران به مجمع اقتصادی خزر

سهم نفت و گاز ایران در خزر هنوز مبهم است

افزایش رقابت‌پذیری بنادر ایران

سطح آب دریای خزر ۱۱ سانتیمتر بالا آمد

تصویب تشکیل «کارگروه تدوین دستورالعمل اجرایی گردشگری دریایی»

تراز آب دریای خزر 11 سانتیمتر افزایش یافت