برچسب:

خودروسازان اروپایی

9 مطلب

کاهش فروش خودرو در اروپا

پیش‌قرارداد حقی را برای دریافت غرامت از خودروسازان فرانسوی ایجاد نمی‌کند

خودروسازان چینی در کمین بازار ایران

مشکلی برای همکاری با خودروسازان اروپایی نداریم

خودروسازان اروپایی ماندگار شدند