برچسب: خودرو سنگین
7 مطلب

افت سنگین تولید خودروهای تجاری

با ماهی ۶ میلیون اتوبوس نو بگیرید

گاو پیشونی سفید خودروهای سنگین!