برچسب: دادگاه ویژه
12 مطلب

پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر

در پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده گروه عظام چه گذشت؟