برچسب:

دام سبک

6 مطلب

کاهش قیمت گوشت قرمز در راه است

خودداری دامداران از فروش دام

کاهش 3 درصدی تعداد دام سبک در کشور

ذبح بیش از ١٢ میلیون راس دام