برچسب:

دانشجو

11 مطلب

مصوبه جنجالی آزمون ارشد ۱۴۰۱ لغو شد؟

پیگیری حادثه دانشگاه آزاد در قوه قضائیه

۲۰ دانشجو بازداشت هستند

سرقت موبایل دانشجویان

ورود ۲۰۰ هزار دانشجوی دکترا به بازار کار

ایران در جذب دانشجوی خارجی موفق عمل نکرده است

سالانه ۱۵هزار دکتر به صف بیکاران اضافه می شود