برچسب:

دانش آموزان

7 مطلب

واکسیناسیون ۱۲ تا ۱۸ ساله‌ها فردا و پس فردا / تکلیف دانش‌آموزانی که واکسن نمی‌زنند چیست؟

ابهام در زمان بازگشایی مدارس / دانش‌آموزان واکسینه می‌شوند؟

دانش‌آموزان چاق شناسایی می‌شوند