برچسب: درآمد خانوار
10 مطلب

شکاف طبقاتی به بیشترین سطح در دهه ۹۰ رسید

مردمان کدام استان درآمد بیشتری دارند؟

جزئیات دخل و خرج خانوار شهری در سال گذشته

هر خانوار آخر ماه ۱۵۰ هزار تومان ته جیبش می‌ماند