برچسب: دستمزد
79 مطلب

حق مسکن ۴۰ هزار تومانی دردی از کارگر دوا نمی‌کند

بیشترین شکایت کارگران به ادارات کار بابت چیست؟

نرخ رشد جهانی دستمزد کاهش یافت

فاصله ۳.۵میلیونی دستمزد تا معیشت

کمترین و بیشترین افزایش دستمزد برای کدام مشاغل است؟

افزایش ۲۰ درصدی حقوق پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست

حقوق کارگر کفاف چند روز را می‎دهد؟

تفاوت ۱۵ هزار تومانی دستمزد کارگران مرد با زن

افزایش مزد کارگران ساختمانی از تورم جا ماند

جدال بودجه‌های عمرانی با حقوق و دستمزد

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 6