برچسب:

دستمزد

139 مطلب

احتمال شکایت کارگران از مصوبه افزایش حق مسکن کارگری

افزایش حقوق کارگران منتفی می‌شود؟

تاثیر افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران بر معیشت مردم

حقوق کارگران برای سال آینده مشخص شد؟

دستمزد کارگران در نشست دوشنبه مشخص می‌شود؟

دستمزد کارگران تعیین شد؟

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 10