برچسب: دستمزد
58 مطلب

افزایش مزد در معیشت کارگران اثرگذار است

در بازنگری دستمزد کارگران جدی هستیم

پیشنهاد طرح دوباره دستمزد در شورای عالی کار

مدیرعامل ایرفرانس استعفا داد

شکاف دستمزدها در انگلیس به سالمندان رسید

بخشنامه دستمزد ۹۷ فردا ابلاغ می‌شود