برچسب: دستمزد
87 مطلب

آخرین جزئیات از روند مذاکرات دستمزد ۹۸

واکاوی تبعات افزایش مزد / با افزایش حقوق سال بعد چه باید کرد؟

حق مسکن ۴۰ هزار تومانی دردی از کارگر دوا نمی‌کند

بیشترین شکایت کارگران به ادارات کار بابت چیست؟

نرخ رشد جهانی دستمزد کاهش یافت

فاصله ۳.۵میلیونی دستمزد تا معیشت

کمترین و بیشترین افزایش دستمزد برای کدام مشاغل است؟

افزایش ۲۰ درصدی حقوق پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 6