برچسب:

دیوان محاسبات

45 مطلب

احضار وزرای جهاد کشاورزی و صمت به دادسرا

طرح تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه

موضوع دلارهای گم شده به کجا رسید؟

پرداخت 1700 ميليارد تومان به كارمندان خارج از ضوابط

کمک به بودجه دولت از صندوق توسعه ملی

۱۵ استاندار بازنشسته داریم