برچسب:

ذخایر ارزی

67 مطلب

حفظ ذخایر ارزی در اولویت بانک مرکزی

برنامه ارزی دولت برای سال ۹۸

ذخایر ارزی و ریالی بانک‌ها مطلوب است

سهم دلار در ذخایر ارزی بانک‌ها کم شد

دیوار دلار از اول کج بنا شد!