برچسب:

ذخایر بانک مرکزی

3 مطلب

تورم در 6 ماه گذشته کاهش یافت / ذخایر ارزی بانک مرکزی در بهترین شرایط قرار دارد

ذخایر بانک‌های مرکزی رکورد زد