خبر مهم : شروع افزایش ۲۰ درصدی یارانه از امروز
برچسب:

ذخایر نفت خام

3 مطلب

جهش 2 درصدی قیمت نفت خام

جهش غیرمنتظره ذخایر نفتی آمریکا

خوش قولی دردسرساز!