برچسب:

رانندگان کامیون

13 مطلب

ثبت‌نام بیمه تکمیلی درمان برای رانندگان بازمانده و جدیدالورود آغاز شد

رانندگان بین شهری بسته حمایتی کرونا می‌گیرند

جزئیات بیمه تکمیلی رایگان ۱/۲ میلیون راننده کامیون و خانواده‌هایش

۶۰۰ هزار حلقه لاستیک بین رانندگان کامیون‌ها توزیع شد

محاسبه کرایه براساس تن-کیلومتر نیز تصویب شد

لااقل تحریم‌های داخلی را کاهش دهید

جزئیات ارز تخصیصی به رانندگان کامیون