برچسب:

زعفران

182 مطلب

پرداخت ۱۲۰ میلیارد ریال از مطالبات زعفران‌کاران

کاهش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی قیمت زعفران

قیمت هر مثقال زعفران حداکثر ۶۰ هزار تومان

کاهش ۲.۵ میلیون تومانی قیمت زعفران

افت 2 میلیون تومانی قیمت زعفران در بازار

کاهش یک میلیونی قیمت زعفران در بازار

پیش‌بینی تولید ۵۰۰ تن زعفران در سال ۹۸

جدیدترین قیمت زعفران در بازار