برچسب: سبد معیشت
9 مطلب

منبع اصلی تامین مالی «سبدهای معیشتی» چقدر قابل اتکاست؟

افزایش رقم سبد معیشت خانوار به بیش از ۴ میلیون تومان

میلیون‌ها کارگر به زیر خط فقر سُر خوردند

به مصوبه دستمزد شورای عالی کار احترام بگذاریم

تعیین دستمزد ۹۷ امروز هم بی‌نتیجه ماند

سبد معیشت کارگران تعیین شد