برچسب: سبد نفتی اوپک
42 مطلب

قیمت سبد نفتی اوپک از ۶۵ دلار گذشت

سبد نفتی اوپک ۶۱ دلار شد

افزایش قیمت سبد نفتی اوپک

نفت سنگین ایران ۲.۵ دلار گران شد

قیمت سبد نفتی اوپک ۶۲ دلار شد

قیمت سبد نفتی اوپک به ۶۰ دلار نزدیک شد

نفت سنگین ایران گران شد

افت ۸ دلاری قیمت سبد نفتی اوپک

قیمت سبد نفتی اوپک افزایش یافت